mar 02

Svar på Frågorna!

-Hur levde människorna?
Upplands Väsby var ett mindre samhälle i jämförelse med idag,tycker jag. I och med utvecklingen inom tekniken och trafik och fastighetsbranschen och utvecklingen i omvärlden har Upplands Väsby också utvecklats. Sysselsättningarna och fritidsaktivitet har utvecklats. Folk är mer mån om sin hälsa, man ser fler som går på promenader och cyklar tycker jag. Det finns mycket större utbud på fritidsaktiviteter och centrum är mycket större och det byggs mer. Folk är mer medvetna om kost och motion, det finns fler livsmedelsaffärer och många fler gym-anläggningar. Sedan finns det även vissa lagstiftningar och samhällsförändringar som påverkar oss i Upplands Väsby direkt. som exempel fritt val, man få välja fritt, inom skolan och vården. Allt detta och mycket annat har också påverkat vårt liv i Väsby. Det påverkar till exempel vad folk jobbar med, livsstilen och fritidsaktiviteten.Till exempel när jag flyttade till Väsby arbetade många på Marabo men i och med utvecklingen inom tekniken fick många sparken och stora maskiner och olika typ av robotar fick ersatta människorna. Då blev folk tvungna att hitta annat arbete.

-Vad gjorde de unga?
När jag flyttade till Upplands Väsby så fanns redan då föreningar som har haft verksamhet för barn och ungdomar men även vuxna, som till exempel fotboll, innebandy, simning, friidrott, bågskytte, handboll, basket, ridning och mycket mer.
Men jag tycker samtidigt att utbudet är mkt större idag. I dags finns det många fler verksamhet och valmöjligheten är mycket större. Dessutom tekniken har också utvecklats väldigt fort under åren. För 15-16 år sedan hade inte alla tillgång till mobiltelefoner, Ipad, tv-spel som x-box och datorer. Det var kostsam och tekniken var inte så utvecklat som idag. Idag har många fler unga tillgång till mobiltelefoner och i nästan alla har datorer hemma. Många fler använder dataspel, tv-spel, mobiltelefon och Ipad som fritidsaktiviteter. Dessutom sociala medier såsom Facebook, Twitter och Skype är en del av sociala nätverken idag. Det var inte så förr.

-Hur var skolorna?
Jag hade inte barn i skolåldern då när jag flyttade jag till Väsby. Men jag kan se en utvecklingen inom skolområdet under mina år i Väsby. I dag finns det Ipad och datorer som undervisningsmaterial, idag använder man sig utav tekniken mer tycker jag. Idag finns det större utbud av olika kommunala och fristående förskolor och skolor i Väsby.

-Vilka nöjen och aktiviteter fanns det?
I Upplands Väsby, under de åren jag har bott, har alltid haft ett rikt natur och kultur liv. Det har funnits ett stort utbud av aktiviteter såsom bada, cykla, fiske, golf, idrott, minigolf, paddla, ridning, skidåkning, skridskoåkning och vandringsleder. Man har kunnat ta med hela familjen och besöka friluftsmuséet Gunnes Gård. Däremot så tycker jag att utbudet är mkt större nu. I dag finns det nya Vilunda badet för hela familjen. Sim skolan har blivit större. Det finns större utbud på olika typer av aktiviteter som dansskolor, musikskolor och inom idrott.

-Var Upplands Väsby större eller mindre?
Mindre skulle jag säga. I dag bor många fler här i Väsby, det har byggts många många fler byggnader och lägenheter under de åren, det finns fler skolor och många fler företag och olika typer av stora och mindre verksamheter såsom vårdföretag, mäklarbyråer och restauranger. Tågstationen har också ändrats lite. När jag flyttade till Väsby fanns inte direkt tåg till Uppsala, Gävle eller Arlanda flygplats. Sedan några år tillbaka finns det de tåglinjen också. Närheten till storstaden, Uppsala och Gävle tågen puls och Arlanda flygplats gör att många väljer att både bo och arbeta i kommunen, tror jag.

-Hur många invånare är det nu och hur många var det förr?
Jag flyttade till Upplands Väsby år 2000 och då hade Väsby 37 576 invånare. I dagsläget har Upplands Väsby drygt 42000 invånare.

-Fanns Centrum?
Ja, det fanns centrum redan då. Jag läste någonstans att Väsby centrum har funnits sedan år 1972. Väsby centrum är och har varit en handels- och mötesplats, och en uppskattad samlingsplats för många Väsbybor, speciellt för äldre människor och barnfamiljer. Men När jag flyttade till Väsby för 16 år sedan var Väsby centrum mkt mindre. Det fanns ett mindre utbud av mindre affärer och två restauranger. Idag som du ser finns det ett stort utbud av större och mindre affärer och restauranger i Väsby centrum.

-Var det samma skolor?
I dag finns det betydligt fler skolor i Väsby. Vad jag minns fanns det då bara kommunala skolor. Men sedan några år tillbaka finns det även fristående (privata) skolor och förskolor, som Vittra Väsby och Söderviksskolan. Vissa skolor som fanns då är nedlagda (stängda) idag. Ta Vilunda gymnasium, eller Vilundaskolan som exempel. Det var en kommunal gymnasieskola i Väsby, på Dragonvägen. Den skolan blev nedlagd år 2011.Skolbyggnaden är idag riven.Efter nedläggningen flyttade eleverna till Väsby Nya Gymnasium i nybyggda lokaler vid Upplands Väsby Station

-Vad var bättre och vad var sämre?
Jag tycker att mkt har blivit bättre. Men man har offrat en del för att nå den här utvecklingen idag. som exempel kommunen har blivit större och det är bra för ni som är unga och behöver bostad och arbete om några år. Men för att bygga har man offrat en del av vilda naturen i form av grönt område. Lilla samhället var fin fin och trygg. Men idag finns det större mångfald, fler folk från olika kulturer, Centrum är större med större utbud. Då behöver man inte ta sig ut för att tillgodose sina sociala och materiella behov. Att välja skola och vårdcentral är bra men då ställs krav på familjen och individen att samla information och välja rätt. Men alla kan inte samla information på grund av till exempel ålder, språket, kunskapen osv. så det är på gott och ont.

feb 22

Välkommen till Blogg123

Välkommen hit! Här får du läsa om hur det var i Upplands Väsby förr.Jag har intervjuat en person som har bott i kommunen i 16 år, och tagit reda på vad som var annorlunda då.Jag kommer och ta reda på svar på följande frågor:

-Hur levde människorna?
-Vad gjorde de unga?
-Hur var skolorna?
-Vilka nöjen och aktiviteter fanns det?
-Var Upplands Väsby rikare eller fattigare?
-Var Upplands Väsby Större eller mindre?
-Hur många invånare är det nu och hur många var det förr?
-Vad handlade man mest förr?
-Vad jobbade man mest med?
-Fanns Centrum?
-Var det samma skolor?
-Vilka skillnader finns det?
-Vad var bättre och vad var sämre?