»

feb 22

Välkommen till Blogg123

Välkommen hit! Här får du läsa om hur det var i Upplands Väsby förr.Jag har intervjuat en person som har bott i kommunen i 16 år, och tagit reda på vad som var annorlunda då.Jag kommer och ta reda på svar på följande frågor:

-Hur levde människorna?
-Vad gjorde de unga?
-Hur var skolorna?
-Vilka nöjen och aktiviteter fanns det?
-Var Upplands Väsby rikare eller fattigare?
-Var Upplands Väsby Större eller mindre?
-Hur många invånare är det nu och hur många var det förr?
-Vad handlade man mest förr?
-Vad jobbade man mest med?
-Fanns Centrum?
-Var det samma skolor?
-Vilka skillnader finns det?
-Vad var bättre och vad var sämre?